Na terenie gminy Nowy Duninów funkcjonują dwa nadleśnictwa: Gostynin i Łąck. Bez współpracy z takimi sąsiadami trudno czasem realizować projekty służące naszym mieszkańcom i gościom. Pamiętać przy tym trzeba, że ponad 70% powierzchni gminy Nowy Duninów to tereny leśne. Z tego 8,97 tys. ha (ponad 88 % wszystkich lasów na naszym terenie) to własność Lasów Państwowych.

Jeśli mowa o współpracy, od kilku miesięcy Nadleśnictwem Łąck zarządza nowy Nadleśniczy Pan Lucjan Żukowski, który zastąpił na tym stanowisku Pana Ryszarda Bijaka gospodarza Nadleśnictwa od 2006 roku. Panu Ryszardowi życzymy dużo zdrowia i powodzenia w realizacji swoich hobbystycznych zainteresowań na emeryturze.

„Ze względu na naszych mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z terenów leśnych – mówi wójt- dobrze byłoby, gdyby współpraca samorządu, tak z Nadleśnictwem Łąck, jak i Gostynin, dawała wymierne efekty. Mieszkamy wśród lasów i to pozostaje naszym największym atutem. Niestety, niesie za sobą duże ograniczenia. Właśnie o możliwościach i ograniczeniach rozmawiałem wczoraj z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck.

Chciałbym, byśmy mogli wypracować takie działania, które uwzględniać będą nie tylko dobro środowiska naturalnego i interes Lasów Państwowych, ale także i na równi, interes naszych mieszkańców.”

nadlesniczy_0119_534


Zdj. 8 stycznia 2019 r. Spotkanie wójta gminy Mirosława Krysiaka z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łąck Panem Lucjanem  Żukowskim.