Zima na razie nie doskwiera zbytnio, ale warto trwać w pogotowiu. Łopaty do odśnieżania pod ręką? Akumulatory w pojazdach sprawdzone? Opony zimowe założone? No to czekamy na śnieg. I pewnie wkrótce będzie biało. Dlatego warto zapoznać się z informacjami, które na temat zimowego utrzymania dróg przygotowali ich zarządcy:

Informacje dotyczące utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkiej i krajowej znajdziecie Państwo na stronach internetowych, odpowiednio: http://www.zdpplock.pl/, https://mzdw.pl/, https://www.gddkia.gov.pl/pl/3013/Zimowe-utrzymanie-drog.

Szczegóły utrzymania zimowego dróg gminnych podajemy poniżej:

zima_534


INFORMACJA O ZIMOWYM UTRZYMANIU  DRÓG GMINNYCH  w Gminie Nowy Duninów  w sezonie 2018/2019

Sieć dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Duninów, podzielona jest na następujące standardy zimowego utrzymania:

Grupa V

drogi dowozu dzieci do szkół, drogi do ewakuacji publicznej  na wypadek zagrożenia np.  powodzią, drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, a także placówek handlowo – usługowych.

Grupa VI

drogi dojazdowe do zabudowań ( kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących)

Grupa VII

chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej, pozostałe drogi do zabudowy letniskowej, drogi mało uczęszczane.

W czasie występowania śliskości zimowej, nawierzchnie dróg będą uszorstniane. Do tego celu przewiduje się użycie mieszanki piaskowo – solnej.

Aktualne numery telefonów Urzędu Gminy w Nowym Duninowie w zakresie informowania o potrzebie odśnieżania  poszczególnych odcinków  dróg:

  • 24/261 02 72,
  • 24/ 261 02 36,
  • 506 613 661
  • Fax: 24/ 261 02 36  w. 106

 

Wykaz dróg do odśnieżenia wg kolejności odśnieżania:

1. Trasa autobusu szkolnego dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy.

2. Drogi ewakuacyjne na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia.

3. Drogi prowadzące do obiektów użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoły, Ośrodki Zdrowia,  Posterunek Policji, Poczta, Biblioteka, Kościół – cmentarz, GOK) i placówek handlowo-usługowych.

4. Drogi dojazdowe do zabudowań (kolejność w zależności od liczby osób zamieszkujących).

5. Chodniki przyległe do gminnych obiektów użyteczności publicznej.


Do odśnieżania dróg  używany będzie  pług przymocowany do ciągnika gminnego URSUS C-360.

W wypadku obfitych  opadów śniegu przewiduje się  interwencyjne użycie  dodatkowo sprzętu zewnętrznego na zlecenie – jedna lub dwie koparko – ładowarki z dopinanym pługiem.

Stała współpraca  z zarządcami dróg wyższej kategorii w zakresie przekazywania danych o konieczności odśnieżania  odcinków dróg – na podstawie kontroli oraz zgłoszeń od mieszkańców.

Nadzór łącznie z egzekwowaniem  od właścicieli lub zarządców obowiązków odśnieżania chodników przyległych do  prywatnych nieruchomości lub nieruchomości będących w ich  zarządzie –  podstawa  prawna: art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach.