boto0022Przypominamy:

8 stycznia 2019 r.

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych we wszystkich miejscowościach Gminy Nowy Duninów:

 

3 stycznia 2019 r.

Odbiór odpadów posegregowanych w miejscowościach: Lipianki, Duninów Duży, Brzezinna Góra, Środoń, Grodziska, Kamion, Nowa Wieś, Karolewo, Trzcianno, Stary Duninów, Jeżewo, Nowy Duninów.

 

4 stycznia 2019 r.Odbiór odpadów posegregowanych w miejscowościach: Popłacin, Dzierzązna, Brwilno, Soczewka, Wola Brwileńska, Brwilno Dolne.