PART_1542126147921Jesień tego roku łaskawie traktuje wykonawców. Mogą dość spokojnie kończyć roboty budowlane. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się przebudowa 250 m odcinka ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m, rowu odwadniającego i poboczy z mieszanki kamiennej. W związku z powyższym, wszystkich, którzy będą korzystali z drogi prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności nie tylko w godzinach pracy robotników i sprzętu, ale także po zmierzchu.

PART_1542126175713Budowa kanalizacji w Karolewie trwa, prace przy świetlicy w Dzierząznie przebiegają zgodnie z planem, a w Nowym Duninowie wyłania się skatepark.