„Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” wystartowała.

Jak widać firma TECHRAMPS Piotr Nowak z Krakowa rozpoczęła pracePlanowany termin ich zakończenia to 28.11.2018 r.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w formie dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018. To kolejna inwestycja, która będzie oznakowana tablicą z herbem województwa mazowieckiego.