22 września 2018 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Nowy Duninów – najprawdopodobniej ostatnia w VII kadencji Rady.

Porządek obrad specjalnie nie różnił się od zwykłych sesji. Sprawozdania z działalności przedstawiły jednostki organizacyjne podległe gminie. Rada podjęła kilka uchwał, w tym dot. zmian w budżecie i zabezpieczeniem dodatkowych środków na budowę ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Warto wspomnieć, że było to pierwsze posiedzenie dla nowej Sołtys sołectwa Popłacin Pani Wioletty Myczki. Witamy. Koniec obrad zdominowały podziękowania i pożegnania.

M.in. pod adresem Radnych i wójta od kierowników placówek kulturalno – oświatowych i Radnej Rady Powiatu Płockiego Ewy Kowalak.

„To był dobry czas dla gminy Nowy Duninów i nie tylko w obszarze inwestycji – mówi wójt. Wiele zmieniło się też w relacjach między mieszkańcami. W dużej mierze to zasługa naszych organizacji pozarządowych, które działają w kilku naszych miejscowościach, a które także szeroko współpracowały z samorządem i radami sołeckimi. Póki jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy gminy, póty będziemy iść jedną drogą i do jednego celu. To ważne, bo gmina Nowy Duninów to nie samorząd, nie tylko miejsce, ale mieszkańcy. Dziękuję wszystkim Państwu w imieniu swoim i kolegów Radnych za kolejne, wspólne 4 lata.”