Czas na dobre informacje dla mieszkańców ulicy Parcelowej w Nowym Duninowie, ale zanim o nich powiemy, krótkie przypomnienie:

W 2017 roku wójt złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego do dofinansowanie Budowy drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa Etap I. Trochę trwało zanim otrzymaliśmy odpowiedź, ale w lipcu 2018 wójt mógł ogłosić przetarg i ogłosił. Ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymaliśmy dofinansowanie kwocie 100 tys. zł.

Do przetargu stanęła jedna firma, której oferta mocno przewyższała wysokość kosztorysu. Drugi przetarg sytuacji specjalnie nie poprawił. Jako jedyna wystartowała ta sama firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S. A. ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin z ofertą na kwotę brutto 410.162,48 zł. I znów brakowało środków w budżecie gminy.

Spotkania z Komitetem Budowy Drogi, Radnymi i jest decyzja. W poniedziałek 8 października wójt podpisze umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2018.

parcelowa_534_0222_2017_09_27_org_kmWykonana zostanie przebudowa drogi na odcinku 250 mb. Planowany do realizacji zakres rzeczowy obejmuje: podbudowa z kruszywa łamanego oraz nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m przepusty pod skrzyżowaniami, wykopanie rowu odwadniającego, pobocza z mieszanki kamiennej, oznakowanie pionowe.

O wejściu wykonawcy na plac budowy będziemy informowali. W czasie robót zostanie uruchomiony objazd. Szczegóły podamy niebawem.

Jeszcze jedna prośba do właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie. Ci wszyscy z Państwa, którzy planują włączenie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej niech rozważą wykonanie inwestycji przed budową drogi. Po wykonaniu prac mogą pojawić się trudności z wykonaniem przyłączenia. O szczegółach poinformują Państwa pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1) pod nr telefonu: 24/2610236 wew. 110 – Kierownik ref. RG K. Piłatowicz.