Szkoła Filialna w Soczewce – mała, ale z charakterem placówka oświatowa, o której przyszłość na mapie szkół mocno zabiega samorząd i niestety nieliczni, w porównaniu do lat minionych, rodzice. Budynek jest wyremontowany, jest plac zabaw wybudowany w ramach programu „Przedszkolak w szkole”, boisko do piłki nożnej wybudowane z w ramach PROW na lata 2007 – 2013 i boisko do kosza. Zaplecze jest, a dodatkowo działa tu też GOK, który organizuje zajęcia dla dzieciaków po lekcjach.


„Mam nadzieję, że uda się przetrwać trudny okres i szkoła w Soczewce znów będzie kształcić i wychowywać liczne, jak kiedyś, grono młodych Soczewiaków – mówi wójt. Dla mnie osobiście jest to wyjątkowe miejsce, to moja szkoła, w której zdobywałem wiedzę, zawierałem przyjaźnie, z której, jak inni moi rówieśnicy ruszaliśmy w szeroki świat z plecakiem pełnym dobrych rad i wskazówek, ale także wyposażeni w wiedzę historyczną. W tej szkole właśnie, nauczyciele kreślili w naszych sercach takie wartości jak patriotyzm i szacunek do drugiego człowieka. Stąd wynieśliśmy przekonanie, że Polak brzmi dumnie.”


Nie inaczej jest dziś. Choć uczniowie tylko najmłodsi, bo to klasy I – III i przedszkolaki, to duch szkoły w Soczewce ten sam i dalej uczy się tu patriotyzmu, przekazuje najważniejsze dla nas wszystkich wartości. Dobrą okazją do kształtowania młodego pokolenia są wspomnienia, np. II Wojny Światowej. Wczoraj wspominano właśnie tamten czas, tamte wydarzenia i tamtych ludzi. Obok uczniów Szkoły Filialnej w Soczewce stanęli na apelu ich koledzy i koleżanki z SP w Nowym Duninowie. Byliśmy tam i przekazujemy krótką relację.