WÓJT GMINY NOWY DUNINÓW ZATRUDNI NA ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DUNINOWIE.

powiązane pliki:

  • Ogłoszenie o naborze – pobierz plik
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz plik
  • Klauzula informacyjna RODO – pobierz plik
  • Zgoda na przetwarzanie danych – pobierz plik
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pobierz plik