sesja_sierpien2018_534Trwają obrady sesji Rady Gminy zwołanej na wniosek Wójta. Sesja odbywa się poza ustalonym terminarzem, bo jest kilka pilnych spraw wymagających uwagi naszych Radnych. Wójt dziś przedstawił projekty uchwał m.in. w sprawach: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale Budżetowej na rok 2018 oraz dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i odstępstw od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jest też projekt zmiany uchwały dot. współfinansowania drogi powiatowej do Grodzisk.