031_2018_06_20_org_km534


zdj. Teresa Milczarska i Zofia Jaskuła odznaczone Medalem “Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.