ug_mk300Wójt Gminy ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty zamieszczonej w Biuletynie informacji Publicznej pod adresem: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=173