ug_infoRolnicy poszkodowani w wyniku suszy rolniczej mają mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach. Termin składania wniosków: do 16 lipca 2018 roku, w pok. nr 7 Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2018 roku. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowanie szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie , pok. nr 7, czynny w godzinach pracy urzędu Pn, Wt, Cz. Pt. 7.00-1500 i Śr. 900-1700, u sołtysa lub: