Program posiedzenia przewidywał zaledwie kilka punktów, ale okazuje się bardzo istotnych dla druhów. Mówiono m.in. o potrzebie szkoleń podstawowych, bez ukończenia których strażacy nie mogą wyjeżdżać do akcji. Każda z naszych OSP zgłosiła potrzeby w tym zakresie. Jak wynika jednak z informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału Operacyjnego PSP w Płocku mł. bryg. Artura Czachowskiego sytuacja prosta nie jest, ponieważ zapotrzebowanie w tym zakresie zgłasza prawie każda ze 116 OSP w powiecie płockim (z tego 23 OSP funkcjonują w ramach KSRG).

“Wyposażenie strażaków od wielu lat jest uzupełniane. Duże zasługi w tym zakresie ma samorząd województwa mazowieckiego. Jest to istotna pomoc szczególnie dla jednostek, które nie działają w ramach KSRG, a jest ich 93 w naszym powiecie – mówi wójt. Ostatnie zmiany dot. finansowania działalności OSP ograniczyły znacznie możliwości pozyskania środków na działalność strażaków ochotników. Stąd inicjatywa Starosty płockiego Mariusza Bieńka oraz rady powiatu płockiego. W tym roku ruszyła II edycja programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków powiatu płockiego. Wszystkie nasze jednostki otrzymały wsparcie. Dziś oficjalnie, w imieniu Starosty Płockiego, wręczyłem strażakom symboliczne czeki na kwotę 5 tys. W imieniu zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazałem druhom strażakom sprzęt. Warto przy tym wspomnieć, że OSP Lipianki otrzymała wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 23.742,00 na remont dachu i stolarki drzwiowej w strażnicy. OSP Dzierzązna natomiast swoją strażnicę wyremontuje ze środków unijnych”.

Gratulacje przyjął od wszystkich zgromadzonych druh Piotr Kelman, który 22 czerwca odebrał z rąk wojewody mazowieckiego Brązowy Krzyż zasługi. Druh Piotr wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie 16 kwietnia 1972 roku. Pełnił kolejno następujące funkcje: strażak, dowódca sekcji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a od 1992 r. pełni funkcję skarbnika.

Minutą ciszy uczczony pamięć druha Jana Jabłońskiego (https://www.facebook.com/ospnowyduninow/posts/1745021728912526)



Tradycyjnie podczas strażackich spotkań druhowie świętują swoje imieniny. Dziś życzenia i kwiaty przyjmowała Magdalena oraz druhowie o imieniu: Zbigniew, Piotr i Paweł. Przyłączamy się do życzeń kolegów strażaków – wszystkiego najlepszego.