Podczas dzisiejszej sesji Radni Gminy jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok 2017 i także samo jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Budżet 2017 r w zakresie dochodów został wykonany w 100%, w zakresie wydatków w 99,9%.