Trwa wspólne posiedzenie trzech komisji Rady Gminy. Omawiane są głównie tematy związane z planowaną na dzień 15 czerwca (godz. 10.00) XXVIII sesją Rady Gminy Nowy Duninów. Na sesję zaprasza Przewodniczący Rady Gminy.

Głównym punktem obrad sesji będzie sprawozdanie finansowe za rok 2017 wójta gminy i udzielenie mu w związku z tym absolutorium. Dodać należy, że zarówno RIO w Warszawie, jak i Komisja Rewizyjna RG Nowy Duninów pozytywnie zaopiniowały powyższe sprawozdanie.

 

Szczegółowy planowany porządek obrad – pobierz plik pdf.