sp_duninow534Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1, pokój nr 1 od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Więcej: http://duninow.naszops.pl/n,swiadczenie-dobry-start-300