Modernizacja linii energetycznych na terenie gminy Nowy Duninów trwa. Prace prowadzone są m.in. w Nowej Wsi. Znikną m.in. kable nad drogą krajową nr 62.
 
Niejako przy okazji, na zlecenie gminy zostaną zamontowane nowe oprawy oświetleniowe. Jedna, właśnie w Nowej Wsi, pozostałe (po jednej) w Dzierząznie, Środoniu i Brzezinnej Górze.
W związku z przebudową stacji transformatorowej w Nowej Wsi przez jakiś czas mogą wystąpić niedogodności związane z brakiem oświetlenia ulicznego (krótki odcinek od strony Karolewa).