Ostatnie pożary na terenie gminy Nowy Duninów strawiły ok. 1,5 ha lasu. Służby alarmują o rozwagę podczas pobytu w lesie i jego pobliżu.

Na terenie gminy mamy ogromne kompleksy leśne. Pożar lasu jest u nas jednym z podstawowych zagrożeń. Dlatego warto skorzystać z zaproszenia wójta gminy Mirosława Krysiaka i wziąć udział w spotkaniu, którego tematem głównym będzie zagrożenie pożarowe w lasach prywatnych i państwowych.

Spotkanie odbędzie się w budynku po szkole w Lipiankach (Lipianki 28) 6 czerwca (środa) 2018 r. o godz. 17.30.

Podczas zebrania mieszkańcy sołectwa Lipianki, których serdecznie zapraszamy podejmą dwie uchwały:
1. w sprawie wydania opinii dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Nowy Duninów.
2 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Nowy Duninów.

Prosimy osoby zainteresowane o udział w spotkaniu. Mieszkańców sołectwa Lipianki o liczne przybycie.