Przy szkole w Nowym Duninowie powstaje kompleks sportowo – rekreacyjny. Wójt w ramach kilku projektów i różnych źródeł dofinansowania zmontował prawdziwe centrum sportowo – rekreacyjne.