karolewo_IMG_2367_534 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap II w m. Karolewo - wczoraj wójt ogłosił przetarg (http://ugnowyduninow.bip.org.pl). W tym etapie zaplanowano wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz odpowiednio przyłącza w Karolewie przy drodze krajowej nr 62.

Jeszcze w tym roku wójt planuje zakończenie budowy.