W gminie Nowy Duninów, w trzech OSP (OSP Nowy Duninów, OSP Lipianki i OSP Dzierzazna) jest 110 strażaków ochotników, w tym 16 kobiet. Przynależność do tego grona to często kontynuacja tradycji rodzinnych. Przede wszystkim jednak, żeby być strażakiem ochotnikiem trzeba mieć duszę strażaka. Jak widać takich ludzi u nas nie brakuje. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że przybywa w szeregach naszych strażaków ludzi młodych i kobiet.
w 2018 roku nasze jednostki wyjeżdżały do 63 zdarzeń, z czego 53 interwencje to wyjazdy druhów z OSP Nowy Duninów, która jako jedyna działa w ramach KSRG. Zapału i ambicji nie brakuje jednak druhom z pozostałym dwóch OSP. Chcą się szkolić i chcą brać udział w akcjach. O tym właśnie mówili na ostatnich Walnych Zebraniach, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele PSP.
============
W przeddzień Dnia Strażaka, 3 maja przedstawiciele wszystkich naszych OSP uczestniczyli we mszy św. odprawianej w ich intencji.
“Jako prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz wójt gminy Nowy Duninów życzę wszystkim strażakom ochotnikom satysfakcji z podejmowanych działań, pomyślnych powrotów z akcji i zwykłej, codziennej serdeczności. Druhowie z OSP Nowy Duninów, OSP Lipianki i OSP Dzierzazna – dziękuję Wam za to jesteście, że wciąż potraficie integrować lokalne społeczności i stoicie na straży naszego bezpieczeństwa.”

Mirosław Krysiak.