ug_mk534Wójt Gminy Nowy Duninów zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe. Preferowany kierunek: monter instalacji sanitarnych. Zakres obowiązków obejmuje w szczególności: obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii kotłowni w budynku komunalnym; obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym wraz z ujęciami wody; obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii pompowni strefowych w miejscowościach Nowy Duninów, Wola Brwileńska, Soczewka i Popłacin. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24/2610236 wew. 110 lub 600 970 780.

Można też dzwonić do Pani Katarzyny Stawickiej sekretarz gminy pod nr tel.: 512 372 511