2018-03-26_20510717 marca 2018 podsumowali rok 2017, który (trudno żeby było inaczej) wypadł naprawdę dobrze. Chociaż liczba członków Stowarzyszenia liczy wciąż niewiele (15) w stosunku do innych organizacji działających na terenie naszej gminy, to mieszkańcy Woli Brwileńskiej mają ogromny powód do dumy i wspierają członków Stowarzyszenia przy każdej okazji. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich członków Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej oraz ich przyjaciół.

17 marca w sali OSP w Nowym Duninowie gospodarzami byli członkowie Nadwiślańskiego. Wśród gości zaproszonych natomiast, przedstawiciele pozostałych organizacji z terenu gminy. Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej na co dzień współpracuje z wszystkimi, którzy chcą i robią wiele dla swoich społeczności.

W ubiegłą sobotę rok 2017 podsumowały Nasze Lipianki, które tortem urodzinowym uczciły piątą rocznicę wpisania do KRS. Mają wiele sukcesów za sobą i wiele jeszcze przed nimi.

“Wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu gminy Nowy Duninów życzę wiele sukcesów i takiego zapału jak dotychczas. Wspierałem Was i będę wspierał, bo dzięki działaniom jakie podejmujecie, nasi mieszkańcy coraz aktywniej uczestniczą w życiu gminy. W imieniu swoim i kolegów Radnych, dziękuję Wam”. Mirosław Krysiak