Na co dzień zabiegani i zapracowani. Swój czas muszą tak zorganizować, żeby starczyło go jeszcze dla sąsiadów i ich ważne sprawy. Starają się jak mogą żeby mieszkańcy ich sołectwa mieli wszystko to, czego potrzebują, a nawet więcej.

Nie jest łatwo być sołtysem w dzisiejszych czasach, a jednak naszych 13 sołtysów daje sobie doskonale radę z wypełnianiem tej roli. Wspierają ich członkowie Rad Sołeckich, mieszkańcy i Radni. Mocno współpracują z nimi członkowie lokalnych organizacji pozarządowych. To właśnie współpraca buduje sukcesy sołectw.

Panie sołtyski i Panowie sołtysi z gminy Nowy Duninów, gorąco Wam dziękuję za to, że jesteście i mocno angażujecie się w sprawy swoich lokalnych społeczności. Każdemu wójtowi życzyłbym takich sołtysów, jakich Wy.

Zarówno ja, jak i Radni Gminy będziemy Was wspierać w realizowaniu inicjatyw, które podejmujecie. Życzę Wam i członkom Rad Sołeckich jeszcze większego zaangażowania mieszkańców Liczę też na to, że uda się wzmocnić rolę sołectw tak, by miały szersze uprawnienia np. w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych przez wspólnoty lokalne zadań.

Wszystkim sołtysom, naszym sąsiadom bliższym i dalszym, życzę wielu sukcesów i radości z ich osiągania.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów

Sołtysi i Rady Sołeckie w kadencji 2015 – 2019.

 

Lp Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Rada sołecka
1 Brwilno Janina Figiel  Krysiak Paweł, Kamionka Kazimierz, Dalewski Stanisław
2 Popłacin Piotr Błaszczak  Chyba Waldemar, Jatkowska Teresa, Błaszczak Agnieszka, Rogulska Katarzyna, Zawadzka Halina
3 Dzierzązna Barbara Gątarek  Filińska Jolanta, Gątarek Jacek, Kieplin Damian, Myzia Wojciech, Szymański Marek
4 Brwilno Dolne – Soczewka Zofia Garwacka  Boguszewska Zofia, Lewandowski Tadeusz, Misiak Zofia, Podleśny Paweł, Turowski Władysław
5 Wola Brwileńska Maria Stefańska  Redlińska Ilona, Kalwas Wojciech, Bartosiak Elżbieta
6 Stary Duninów Anna Kalwasińska  Augustyniak Alicja, Grzela Renata, Janowska Agnieszka
7 Nowy Duninów Teresa Michalska  Szymańska Mirosława, Szymborski Andrzej, Kościeszyński Marek
8 Karolewo – Nowa Wieś Wojciech Kijek  Tomaszewska Iwona, Lewicka Krystyna, Żółtowski Grzegorz
9 Kamion – Grodziska   Dariusz Woźnikowski  Rzegocka Aneta, Piątkowska Agnieszka, Lewandowski Marian
10 Środoń – Brzezinna Góra Halina Oczkiewicz  Bróździńska Zofia, Frątczak Ewa, Kubicki Władysław
11 Trzcianno – Jeżewo Halina Zalewska  Ciesielski Radosław, Perczyńska Maria, Stawicki Waldemar, Zaremba Wojciech
12 Duninów Duży Anna Chrabąszcz  Suwała Stanisław, Szulczewska Joanna, Durma Jarosław
13 Lipianki Stanisław Starzyński  Gajewski Zbigniew, Kędzierska Teresa, Nowacka Marzena

 

 


Do gorących życzeń i podziękowań za współpracę dołączają się pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Kierownik GOK. Życzymy Wam dużo cierpliwości i jeszcze więcej zdrowia.