Bardzo przepraszamy za błąd w opublikowanym dziś tekście, dotyczącym oświetlenia przy chodniku w Karolewie.

Projekt dotyczy oczywiście oświetlenia odcinka między Karolewem a Nową Wsią (od górki przy lasku, w stronę Nowej Wsi)

Teren, przy którym położony jest chodnik, to własność Lasów Państwowych i tylko przy współpracy z Lasami będzie można wykonać oświetlenie. Mieszkańcy sołectwa Karolewo – Nowa Wieś zamierzają sfinalizować przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego.

Wójt poprosił o spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gostynin Jackiem Liziniewiczem. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Karolewa i Nowej Wsi z Radnym Markiem Szulczewskim. Dobra atmosfera na dzisiejszym spotkaniu daje nadzieję, że tym razem sprawa zakończy się po myśli mieszkańców, nie tylko Karolewa, ale także gości, którzy ich odwiedzają. Będą oględziny w terenie, wypracowanie ewentualnej koncepcji położenia kabla i decyzja Dyrekcji Lasów Państwowych.