Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wójt informował o ewentualnych możliwościach dofinansowania wymiany kotłów. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania: dofinansowanie z WFOŚiGW oraz w ramach programu, który będzie ogłaszał Marszałek Województwa. O szczegółach będziemy informowali.