Gratulacje dla druha i druhen, którzy odebrali odznaki za wysługę lat. Są to: Kazimierz Karasiewicz – 35 lat w OSP, Hanna Kaniewska  i Marta Kotarska – 5 lat w OSP.

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Dzierzązna. Trochę pamiątkowych zdjęć do albumu – wejdź i oglądaj.

galeria