punkt info_ueSamorząd gminy Nowy Duninów od wielu lat korzysta z funduszy unijnych. Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, odrestaurowane parki, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drogi, etc. To wymierny efekt, mocno odczuwalny przez naszych mieszkańców, umiejętnego wykorzystywania możliwości, jakie daje nam członkostwo w UE. Coraz częściej, choć nie tak często jakbyśmy tego oczekiwali, o dofinansowanie ze środków UE sięgają nasi przedsiębiorcy, a warto.

W związku z powyższym podjęliśmy współpracę z Lokalnym Punktem Informacji Funduszy Europejskich działających w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zachęcam wszystkich Państwa do skorzystania z porad fachowców, którzy tam pracują i którzy na co dzień zajmują się dotacjami unijnymi. Będzie można dowiedzieć się m.in. o możliwościach wsparcia z przeznaczeniem na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Mirosław Krysiak

Zapraszamy mieszkańców Gminy Nowy Duninów na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, w sali nr 8 (sala obrad) w dniu 27.03.2018 r. (wtorek) w godzinach 10:30 – 13:30.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację.

Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.