Mieszkańcy: Nowego Duninowa, Jeżewa, Trzciannego, Środonia, Brzezinnej Góry, Duninowa Dużego i Lipianek jutro (7 luty) około południa mogą zgłaszać się do swoich sołtysów po odbiór jabłek. W sumie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dysponować będzie 5 tonami owoców. Jak informuje GOPS, pozostałe sołectwa otrzymają jabłka z kolejnych dostaw. O terminach poinformujemyjablka.