Zug_infoe względu na awarię zasilania w Urzędzie Gminy do czasu jej usunięcia niemożliwy jest kontakt z Urzędem z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych i internetu. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na telefonu komórkowe:
  • Sekretariat 732 985 509
  • Zarządzanie Kryzysowe 501 579 142
  • Referat Rozwoju Gospodarczego 506 613 661
  • Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 512 372 522
  • Ewidencja Ludności i USC 512 372 521
  • Zagospodarowanie Przestrzenne 512 372 517
  • Kasa Urzędu Gminy 512 372 508
  • GOPS 733 525 537
  • Gospodarka Odpadami 512 372 516

Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 10.00 dnia 19 stycznia 2018 r.