ug_infoNa podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138, poz. 2255, z 2017r. poz. 962, poz. 60 ) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 ) wójt ustala dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Duninowie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dzień wolny od pracy w dniu 12 stycznia 2018 r. (piątek) w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. w sobotę 6 stycznia 2018 r.

W związku z powyższym, w wyznaczonym dniu (12 stycznia) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.