sepl_syrena_nd300W czwartek 4 stycznia 2018 r., między godz. 9.00 a 12.00, odbędą się głośne próby syren w Nowym Duninowie oraz w Soczewce. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie w związku z włączeniem syren żadnych działań.
Próby prowadzone w ramach testów integracyjnych w relacji SAOL MUW – SAOL POWIATU PŁOCKIEGO).