budzet_2Na wczorajszej, ostatniej w tym roku, XXIV sesji Radni przyjęli jednogłośnie złożony przez Wójta projekt budżetu z autopoprawkami na rok 2018.

Na liście zadań do realizacji znalazły się m.in. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie, zagospodarowanie plaży w Soczewce, II etap budowy kanalizacji (w Karolewie), projekt kanalizacji w Starym Duninowie.

Kompletne zestawienie planowanych zadań znajdzie się na naszych stronach internetowych z początkiem stycznia 2018 r.