IMG_7466_534Budowa kanalizacji to kosztowna inwestycja. Duży projekt został podzielony na części ze względu właśnie na wysokie koszty. Realizowane w tej chwili zadanie (Nowy Duninów) finansowane jest z budżetu gminy oraz w części z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (500 tys. zł). Wkład każdego z mieszkańców to kwota 1300 zł, która pokrywa koszty przyłączenia do sieci głównej.

Wykonawca kontynuuje prace. W związku z tym, mieszkańcy ul. Włocławskiej (od strony parku), którzy uregulowali należność, mogą wystąpić o wykonanie przyłącza.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel.: 24 261 02 36 wew. 110 lub 600 970 780.

Łącznie w pierwszym etapie budowy, tj. w Nowym Duninowie wykonanych zostanie ok. 120 przyłączy.

Wykonawcą jest Zakład Usługowy “WOD-BUD” Zdzisław Kliński za kwotę 1.527.800,00 zł.