Trwają intensywne prace na drodze do Grodzisk. Na całej jej długości występują niewielkie utrudnienia w ruchu. Pracuje tam ciężki sprzęt dlatego prosimy kierowców o szczególną uwagę.


Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa” będzie kosztowało 1.548.429,29 zł., z czego 50 % sfinansują: gmina Nowy Duninów i Lasy Państwowe (po  387.107,32 zł.), a drugie 50% sfinansuje powiat.

Inwestycja możliwa była do zrealizowania tylko dzięki takiemu montażowi finansowemu i to nie bez trudności. Zadania wykonywane w partnerstwie z zasady wymagają dobrej woli wszystkich stron. To konkretne udało się doprowadzić do realizacji, choć łatwo nie było. Tym bardziej, że nieoczekiwanie koszty robót budowlanych wzrosły i po przetargu okazało się, że w budżetach partnerów trzeba znaleźć dodatkowe 350 tys. zł.

Planowane zakończenie prac przy inwestycji to koniec roku 2017.