logotypy_534
Gra terenowa pod taką nazwą jest jednym z zadań projektu “Zaktywizuj seniora” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury  w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce wraz z grupą seniorów z Nowego Duninowa.
Projekt sfinansowany został w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej  Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce  i Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej “Młodzi Razem”. Gra zorganizowana zostanie w przeddzień Święta Niepodległości – 10.11.2017r.
Uczestnikami gry będzie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie.

Cele gry:
– zdobywanie informacji na temat historii Nowego Duninowa,
– nauka nowych umiejętności,
– rozwój kreatywnego myślenia,
– integracja społeczeństwa,
– zwrócenie uwagi na wyjątkowość lokalnego dziedzictwa.
– aktywizacja seniorów do działań na rzecz społeczeństwa.