Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2016 – 2019