Zadania związane z bezpieczeństwem na drodze krajowej nie są łatwe do prowadzenia. Stąd tak częste wizyty przedstawicieli GDDKiA w terenie. Stąd też dbałość samorządu gminy Nowy Duninów o dobrą współpracę z zarządcą drogi. Dziś odbyło się kolejne spotkanie robocze, na którym omawiano m.in. możliwość poprawy bezpieczeństwa w okolicach zjazdu do Dzierzązny oraz odwodnienia drogi krajowej w Nowym Duninowie.