Wspólna inwestycja powiatu płockiego – gminy Nowy Duninów i Lasów Państwowych zbliża się do etapu realizacji.

Mowa o “Przebudowie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa“. Wg. projektu długość przebudowywanej drogi to 3933 mb, nawierzchnia z kruszywa łamanego, szerokość drogi od 3,5 do 5 m. Wykonane zostaną również zjazdy indywidualne na posesje o szerokości min. 3,0m oraz zjazdy publiczne o szerokości min. 5,0m.

Niebawem zostanie zakończona procedura przetargowa. Jeszcze w tym roku zadanie zostanie zakończone.