Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) nie jest nowością. Z powodzeniem inicjatywy takie realizowane są w miastach i coraz częściej na wsi. To drugie rozwiązanie starosta wraz z włodarzami gmin postanowili zastosować w powiecie płockim i wszystko wskazuje na to, że inicjatywa wejdzie w fazę realizacji także w gminie Nowy Duninów.

Założycielem Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi i to ono będzie prowadziło UTW. Patronat nad działalnością edukacyjną objął Starosta Płocki. Wstępnie ustalono, że cykl kształcenia w ramach UTW będzie trwał 2 lata z podziałem na semestry.

W tej chwili trudno mówić o szczegółach. Wczoraj wójt spotkał się z przedstawicielami wszystkich lokalnych organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również: Radna Rady Powiatu Ewa Kowalak, Przewodniczący Rady Gminy i jego zastępca, kierownicy GOK-u i GOPS-u oraz Dzielnicowy sierż. szt. Marcin Pawlak.

Ukonstytuował się zespół wdrożeniowy. Koordynatorem projektu z ramienia gminy Nowy Duninów została Pani Katarzyna Ludwiczak (nr. tel. 506 613 534).

Oto skład osobowy powołanej wczoraj Rady, która zajmie się organizacją UTW na terenie gminy: Katarzyna Ludwiczak, Elżbieta Bartosiak, Ewa Kowalak, Teresa Milczarska, Marzena Nowacka, Andrzej Szymborski.

“Myślę, że warto zaangażować naszych mieszkańców w tę inicjatywę – mówi wójt. Działalność lokalnych stowarzyszeń, która w ostatnich latach szczególnie się rozwinęła, utwierdza mnie w tym przekonaniu. Będę mocno wspierał działalność Uniwersytetu, tak jak wspieram działalność istniejących już organizacji i wierzę, że w najbliższym czasie odwiedzę grupę studentów np. na zajęciach językowych, komputerowych czy historii regionalnej.”