grodziska


10 października Starosta Płocki dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów – Grodziska – granica województwa” na długości 3,850 km. Inwestycja będzie prowadzona w partnerstwie: Powiat Płocki – gmina Nowy Duninów – Lasy Państwowe. Jak już wspominaliśmy to niespotykany dotąd montaż w obszarze inwestycji.

Do przetargu stanęła jedna firma. Kwota jaką złożył oferent przekracza wartość środków zarezerwowanych przez partnerów projektu w ich budżetach (w sumie prawie o 350 tys.).

Wzrost cen, także cen robót budowlanych, skutkuje poważnymi problemami w realizacji zadań zaplanowanych w ubiegłym roku. Można odstąpić od realizacji albo robić zmiany w budżetach. Zależność prosta i stosowana zarówno w budżetach domowych jak i gminnych. Szybka decyzja partnerów, tj. Starosty, Wójta, Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin, jeszcze szybsza analiza budżetów i jest decyzja i plan – jeszcze w tym roku droga do Grodzisk staje do przebudowy za 1.548.429,29 zł.

Sprawa ta omawiana była również na wczorajszym spotkaniu wójta z przedstawicielami Komisji Rady Gminy.

Procentowy udział partnerów pozostaje bez zmian: 50 % Powiat Płocki, po 25 % gmina Nowy Duninów i Lasy Państwowe. W budżecie gminy jednak trzeba zwiększyć pulę środków o ponad 87 tys. co w sumie daje kwotę 387.107,32 zł.