Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to zarządca głównego szlaku komunikacyjnego w gminie. Mowa oczywiście o drodze krajowej nr 62, której długość wynosi ponad 360 km, z czego niespełna 19 km przecina gminę Nowy Duninów. To może niewielki odcinek całej drogi, ale dla naszych mieszkańców bardzo ważny, łączący gminę bezpośrednio z Płockiem i Włocławkiem, przecinający 8 wsi.

Zachowanie bezpieczeństwa w rejonie krajówki proste nie jest i choć wiele zmieniło się przez ostatnie lata na lepsze, zawsze jest coś do poprawienia.

Czekaliśmy na realizację dużego projektu przebudowy drogi od Płocka do granic naszej gminy, jednocześnie do granic województwa. Zrezygnowano z niego, ale prowadzono inne inwestycje w tym obszarze. Remont nawierzchni, chodników, zatok przystankowych, budowa chodnika w Popłacinie, wprowadzenie rozwiązań ograniczających prędkość pojazdów w terenie zabudowanym, to tylko niektóre zadania prowadzone ostatnio w gminie Nowy Duninów przez Zarządcę i znacznie poprawiające bezpieczeństwo.

Będzie ciąg dalszy. O spotkaniu wójta gminy z Dyrektorem GDDKiA w Warszawie informowaliśmy. Podnoszone były m.in. kwestie budowy brakujących chodników przy drodze. Dobra wola obu stron może zaowocować kolejną wspólną inwestycją. Tak jak przed laty budowaliśmy wspólnie ciągi piesze przy krajówce, tak i teraz jest szansa na porozumienie. Mówimy o odcinkach, gdzie z różnych przyczyn chodników nie ma. M.in. przejść przez stawy w Karolewie, ale również w miejscach gdzie wystąpił spór z właścicielami nieruchomości. Stąd zarządca rozpoczął procedury dot. uregulowania spraw związanych z pasem drogowym.

Wójt czeka na odpowiedź z GDDKiA w sprawie partnerskiej współpracy przy budowie wspomnianych już części chodników oraz chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów. W ubiegłym tygodniu natomiast odbyło się spotkanie z Kierownikiem Rejonu Płockiego Wojciechem Celmerem, podczas którego omawiano m.in. możliwość budowy zjazdów z drogi krajowej, w tym do Dzierzązny, odwodnienie w rejonie Pl. Strażackiego w Nowym Duninowie, budowę dodatkowych zatok przystankowych.

Jeśli mowa o bezpieczeństwie przy drodze krajowej pojawiły się sygnały dotyczące m.in. ograniczenia prędkości w okolicach zjazdu do Dzierzązny. Wrócił też temat fotoradaru w Nowym Duninowie oraz zamontowania świateł pulsujących na głównym skrzyżowaniu w Soczewce.