Trwają jesienne naprawy dróg gminnych, w tym remonty realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Z końcem września wójt wykonała rekonesans dróg gminnych, który w połączeniu z sygnałami od mieszkańców pozwolił na skonstruowanie planu robót w zakresie naprawy nawierzchni dróg miękkich. W większości są to prace związane z wyprofilowaniem nawierzchni. Materiał wbudowywany jest tylko tam, gdzie jest to konieczne. Przez ostatnie dwa tygodnie udało się wykonać m.in. naprawy dróg w: Karolewie, Środoniu, Nowym Duninowie, Lipiankach. Sukcesywnie będą naprawiane kolejne drogi.

Dziś trwają prace na drodze gminnej w Jastrząbku ze środków funduszu sołeckiego. Następna będzie droga w Brwilnie Dolnym.

Ze względu na prowadzone prace mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Dotyczy to również mieszkańców Nowego Duninowa na obszarze budowy kanalizacji (tereny nad Wisłą).