policja_mazowszeKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłosiła kolejny przetarg na wykonanie zadania   pn. „Posterunek Policji Bielsk – adaptacja, modernizacja pomieszczeń” 09-230 Bielsk  ul. Spółdzielcza 11, woj. mazowieckie.

Zapraszamy zainteresowane firmy do zapoznania się z warunkami przetargu pod adresem: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/zamowienie-publiczne/zamowienia-ogloszone/26094,8417-Wykonanie-zadania-pn-Posterunek-Policji-Bielsk-adaptacja-modernizacja-pomie.html