0065_2017_09_27_org_kmZ własnego budżetu musimy sfinansować zmiany, które wynikają z reformy oświaty, z budżetu Unii Europejskiej sfinansujemy w najbliższym czasie dwa oświatowe projekty kosztujące prawie 2 mln zł.

31 lipca 2017 r. wójt podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego ws. dofinansowania projektu: „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w gminie Nowy Duninów”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Koszt projektu to kwota 195 tys., z czego 95% to środki zewnętrzne. Wkład gminy to wkład osobowy.

Projekt jest już częściowo realizowany. Prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci, w tym zajęcia wyrównawcze. Przewidziane są też szkolenia dla nauczycieli.

Niebawem wójt wybierze dostawcę sprzętu TIK (laptopy z oprogramowaniem, zestawy interaktywne) do wyposażenia m.in. sali informatycznej, która od 2005 r. nie była modernizowana.

0088_2017_09_27_org_kmKoordynatorem projektu wójt wyznaczył Panią Ewę Romańską Dyrektora ZSZ, która udzieli zainteresowanym bliższych informacji pod nr tel. 24/261 02 14. Koordynatorem metodycznym jest Pan Paweł Adamkowski, a księgową projektu Pani Renata Więcek.

Drugim, dużo większym projektem dot. naszej oświaty „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowana w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna.

Wg kosztorysu wójt przeznaczył na zrealizowanie zadania środki finansowe na łączną kwotę brutto 1.434.230,63 zł.  Niestety, okazuje się, że żyje nam się coraz drożej, nie tylko w kontekście codziennych wydatków, ale również roboty budowlane mocno podrożały. W pierwszym przetargu zostały złożone trzy oferty, najniższa na kwotę brutto 1.829.653,29zł, która jak widać mocno przewyższała założony budżet. W drugim przetargu (lipiec 2017 r.) wyłoniony został wykonawca robót budowlano – montażowych za kwotę brutto 1.698.888,08 zł. Jest nim Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSPIN” Sp. z o.o. ul. Płocka 46 09-500 Gostynin. Nadmienić przy tym warto, że dwie inne dwie oferty złożone zostały na kwoty: 1.829.653,29 zł i 1.810.331,07 zł.

0071_2017_09_27_org_kmRealizacja tego projektu to prawdziwe wyzwanie. Nie tylko dla wójta gminy, ale dyrekcji szkoły i zespołu pracowników. Krótki czas na realizację (wiosna 2018 r.), w dodatku zbliżająca się dużymi krokami zima, mobilizują wszystkich do pracy. Zakres robót jest naprawdę duży. To co widać gołym okiem to tylko część prac do wykonania, które podzielono na: część budowlaną, część elektryczną i część sanitarną. Zainteresowanych szczegółowym zakresem zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej.

Jeśli już mowa o naszych szkołach warto wspomnieć, że podczas wakacji w budynkach (także w Soczewce) oraz wokół nich, wykonano drobniejsze prace, które znacznie poprawiły estetykę. Pomalowano m.in. ogrodzenia oraz naprawiono i odnowiono elewację budynku szkoły w Soczewce.

Podsumowując, kolejne 1,4 mln zł z Unii Europejskiej zostanie w naszej gminie, ściślej w szkole, w której uczą się nasi najmłodsi mieszkańcy.


FOTOREPORTAŻ – ZAPRASZAMY