komisje_20_09_17W imieniu Radnych Rady Gminy Nowy Duninów zapraszamy 22 września br. o godz. 10.00 do sali obrad Urzędu Gminy przy ul. Osiedlowej 1 w Nowym Duninowie na obrady sesji. Wśród tematów sesji są m.in. informacje z działalności placówek podległych gminie, w tym Informacja z działalności ZSZ w Nowym Duninowie za rok szkolny 2016/17. Wśród uchwał m.in: zmiany w budżecie, stwierdzenie przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową, ustalenie opłat za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

W tej chwili trwa posiedzenie połączonych komisji, w którym udział bierze również wójt gminy.