IMG_6263„Budowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” jest na ukończeniu. Dziś m.in. zostały uruchomione syreny w Nowym Duninowie i Soczewce.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

IMG_6261 W efekcie na terenie powiatu płockiego zostanie uruchomiony system złożony z 19 syren alarmowych wraz z 8 pulpitami sterującymi, którego zadaniem będzie ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.

Docelowo zostanie on zintegrowany z Wojewódzkim Systemem Alarmowania i Ostrzegania tworząc scentralizowany system powiadamiania mieszkańców województwa mazowieckiego o nadchodzącym zagrożeniu.