nduninowNa zadania w ramach funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2017 zabezpieczono kwotę 191.265,81 zł. Do realizacji swoich przedsięwzięć zgłosiły się wszystkie sołectwa. 8 z 19 zadań to remonty dróg. Wyłoniono jednego wykonawcę, który rozpocznie prace po 20 września. Zgodnie z umową remonty zostaną zakończone do końca października br.

W Nowym Duninowie pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej już stoi, Wola Brwileńska zakupiła sprzęt i wyposażenie. Pozostałe zadania czekają na realizację.

W tej chwili trwają zebrania sołeckie z udziałem wójta gminy, na których omawiane są m.in. propozycje do funduszu sołeckiego w 2018 r. Sołtysi zapraszają swoich mieszkańców nie tylko do uczestniczenia w spotkaniach, ale także do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięć.


zdj. Pomieszczenie magazynowe przy sali gimnastycznej w Nowym Duninowie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.


Brwilno Zakup i montaż na utwardzonym terenie wiaty przystankowej z ławką w sołectwie Brwilno
Brwilno Zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno
Brwilno Dolne – Soczewka Remont drogi gminnej ul. Górki
Duży Duninów Zakup sprzętu dla potrzeb rekreacyjno – turystycznego w sołectwie Duży Duninów(stoliki z zadaszeniem, kosze, stojaki na rowery, toaleta ogrodowa, tablica)
Lipianki Kontynuowanie częściowej naprawy drogi gminnej “Trakt Lipianki – Kobyle Błota”
Dzierzązna Remont drogi gminnej
Kamion – Grodziska Remont drogi Kamion – Karolewo w Kamionie
Karolewo – Nowa Wieś Remont świetlicy sołeckiej w miejscowości Nowa Wieś – Etap II
Karolewo – Nowa Wieś Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (własność gminy)
Nowy Duninów Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym Duninowie
Popłacin Remont drogi gminnej
Popłacin Zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu (2 sztuki)
Popłacin Zakup koszy na śmieci
Stary Duninów Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów gm. Nowy Duninów
Środoń – Brzezinna Góra Remont drogi gminnej _ część druga
Trzcianno – Jeżewo Remont drogi gminnej w miejscowości Trzcianno (na odcinku 200 m)
Wola Brwileńska Zakup sprzętu i wyposażenia dla sołectwa Wola Brwileńska potrzebnego w celach promocji sołectwa oraz Gminy Nowy Duninów (ławki, stoły, termos)
Wola Brwileńska Wznowienie granic dróg gminnych przy Pani Rusickiej , Pani Ciećwierz i  Pani Renn
Wola Brwileńska Przygotowanie gruntu, podłoża pod budowę w następnym etapie świetlicy sołeckiej (cement, podsypanie ziemią i piaskiem)-działka stanowi własność gminy