sdrWakacje wakacjami, urlopy wiadomo, ale to nie oznacza, że w inwestycjach nic się nie dzieje. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Nowym Duninowie, trwa remont szkoły w Nowym Duninowie i ostatnie prace remontowe w szkole w Soczewce. Trwają też m.in. przygotowania do budowy drogi w Lipiankach i dróg w ramach funduszu sołeckiego. W Soczewce niebawem pojawi się drzewko energetyczne, a w Nowym Duninowie w punkcie widokowym luneta i rowery elektryczne. Trwają również prace przy budowie chodnika na cmentarzu w Soczewce.

Co jeszcze? Wójt złożył wniosek o dofinansowanie zagospodarowania plaży nad jeziorem Soczewka w ramach PROW. Z tego samego źródła staramy się o dofinansowanie remontu strażnicy w Dzierząznie i budowę siłowni zewnętrznej w Nowym Duninowie. Dzieję się sporo, a już jutro Wójt zaprasza mieszkańców ul. Wiślanej i ul. Pl. Strażacki w Nowym Duninowie do podpisania porozumień w sprawie uczestnictwa w budowie kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na wykonanie przyłączy do budynków. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających tożsamość (np. dowód osobisty).

zdj. Prace przy budowie kanalizacji w Nowym Duninowie (ul. Włocławska).


Nowy Duninów, dn. 21.08.2017 r.

Informacja dla właścicieli/zarządców nieruchomości

 

W związku z rozpoczętymi pracami przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Duninów, Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza właścicieli/uprawnionych zarządców nieruchomości położonych w m. Nowy Duninów, którzy deklarowali zamiar uczestnictwa w budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do ich budynków/lokali, do przybycia w dniu:

23.08.2017 r. (środa) godz. 14:00 – 17:00 – ul. Plac Strażacki i Wiślana

28.08.2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00 – 16:00 – ul. Aleja , Świerkowa , Jaśminowa

29.08.2017 r. (wtorek ) godz. 14:00 – 16:00 – ul. Gostynińska (od szkoły do skrzyżowania z drogą krajową), Różana , Leśna , Płocka (strona lewa)

30.08.2017 r. (środa) godz. 14:00 – 17:00 – ul. Włocławska, Pałacowa

do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie pok. 11 (pokój Wójta Gminy) w celu podpisania porozumienia z Wójtem Gminy Nowy Duninów w sprawie uczestnictwa w budowie sieci kanalizacji sanitarnej, umożliwiającego wykonanie przyłączami do ich budynku/lokalu. Prosimy o przybycie wszystkich właścicieli/uprawionych zarządców poszczególnych budynków/lokali wraz z dokumentem tożsamości – dowód osobisty.

       W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań informacji udzieli Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz tel. 24-2610236 w.110 lub 600 970 780.

/-/ Mirosław Krysiak

Wójt Gminy